Пиезоелектричен сензор за сообраќај

  • Пиезоелектричен сензор за сообраќај за AVC (автоматска класификација на возила)

    Пиезоелектричен сензор за сообраќај за AVC (автоматска класификација на возила)

    Интелигентниот сообраќаен сензор CET8311 е дизајниран за трајна или привремена инсталација на патот или под патот за собирање податоци за сообраќајот.Уникатната структура на сензорот му овозможува да се монтира директно под патот во флексибилна форма и на тој начин да одговара на контурата на патот.Рамната структура на сензорот е отпорна на бучава од патот предизвикан од свиткување на површината на патот, соседните ленти и свиткување бранови што се приближуваат до возилото.Малиот засек на коловозот го намалува оштетувањето на површината на патот, ја зголемува брзината на инсталација и ја намалува количината на инјекциска смеса потребна за инсталација.