Инфрацрвено возило

Инфрацрвено возило

Краток опис:

Интелигентна функција за греење.
Самодијагностичка функција.
Излез за откривање Излезна функција за аларм.
Комуникација од серијата RS 485.
99,9% прецизност за одвојување на возилата.
Оценка за заштита: IP67.


Детали за производот

Ознаки на производи

LHAC
LHN1
LHA1

Карактеристики на производот

Карактеристики Dнаписот
Rприемен зраксилатаоткривање Поставени се 4 нивоа на јачина на зракот, погодно е за теренска инсталација и одржување.
Dдијагностичка функција Дијагностичките LED диоди обезбедуваат едноставно средство за следење на перформансите на сензорот.
Излези Два дискретни излези(DИзлез и излез за аларм, NPN/PNP опционални),ПлусОВЖС-485 сериска комуникација.
Заштитна функција Cсо автоматско откривање на дефектите на емитерот или приемникот и состојбата на загадување на објективот, тој сè уште може да работи во состојба на дефекти, а во меѓувреме испраќа предупредувачки упатства и излези за аларм.

1.1 Компоненти на производот
Производите ги вклучуваат следните компоненти:
● Емитер и приемник;
● Еден 5-јадрен (емитер) и еден 7-јадрен (приемник) кабел за брзо исклучување;
● Заштитен капак;

1.3 Принцип на работа на производот
Производот главно се состои од приемник и емитер, користејќи го принципот на контра снимање.
Приемникот и емитерот имаат иста количина на LED и фотоелектрични ќелии, ЛЕР во емитер и фотоелектрична ќелија во ресиверот се синхроно исклучени, кога светлото е блокирано, системот го прави излезот.

Спецификации на производот

Cнамери Спецификации
Oброј на птичка оска (зрак);проред на оптичка оска;должина на скенирање 52;24 мм;1248 мм
Eефективна должина на откривање 4 ~ 18 м
Минимална чувствителност на објектот 40 мм(директно скенирање)
Напонски напон 24v DC±20%;
Набавкаструја 200 mA;
Dискретни излези Tдостапен ранзистор PNP/NPN,излези за откривање и излези за аларм,150 mA макс.(30v DC
Излези на EIA-485 ОВЖС-485 сериската комуникација му овозможува на компјутерот да ги обработува податоците од скенирањето и статусот на системот.
Iизлези на индикаторското светло Wсијаличка за статусот на орочување (црвено), светло за напојување (црвено), светло за јачина на снопот (црвено и жолто секое)
Rвреме на одговор 10 ms(директноскенирање
Димензии(должина ширина висина) 1361 мм× 48 мм× 46 мм
Оперативнисостојба Температура:-45~ 80℃,максимална релативна влажност:95%
Cнастава aлуминумкуќиште со црн анодизиран финиш;зајакнати стаклени прозорци
Оценка за животната средина IEC IP67

Упатство за индикаторско светло

LED светлата се користат за да се покаже работниот статус и статусот на дефект на производите, емитерот и приемникот имаат иста количина на индикаторско светло.LED светлата се поставени на горниот дел од емитерот и ресиверот, што е прикажано на слика 3.1
Упатство за употреба (10)

Dдијаграм 3.1инструкција за индикаторско светло (работен статус;моќсветлина)

Индикаторско светло

емитер

приемник

Работа(црвено:Светло за работен статус on:светлинаекранработи ненормално*исклучен:светлинаscreen работи нормално on:светлинаекране блокиран**исклучен:светлинаекранне е блокиран
Топлина (црвена:Power светло on:приемниот зрак есилна (прекумерната добивка е повеќе од8)трепкање:приемниот зрак е несвестица(прекумерната добивка епомалкуод 8)

Забелешка: * кога светлосниот екран работи ненормално, излезите на алармот се испраќаат;** кога бројот на оптичка оска што себлокиране поголем одбројот на сет на зраци, излезите за откривање испраќаат.

Дијаграм3.2 инструкција за индикаторско светло(примање на јачина на зракот/светлина

Индикаторско светло

Емитер и приемник

забележувајќи

(①Црвена, ②жолта) ① Исклучено, ② исклучено:прекумерна добивка:16 1 во должина од 5 m, прекумерната добивка е повеќе од 16;при максималната должина на детекција, прекумерното засилување е 3,2 кога прекумерното засилување е помало од8, наpтрепка предното светло.
① вклучено, ②исклучено:прекумерна добивка: 12
① исклучено, ②вклучено:прекумерна добивка: 8
① вклучено, ② на:прекумерна добивка :4

 

Димензии на производот и спојување

4.1 димензиите на производот се прикажани на слика 4.1;
4.2 спојувањето на производот е прикажано на слика 4.2

Упатство за употреба (5)
Упатство за употреба (7)

Инструкции за откривање

5.1 Поврзување
Прво, поставете ги ресиверот и емитерот на светлосниот екран според сликата 4.2 и проверете дали врската е исправна (исклучување при поврзување), потоа поставете ги емитерот и ресиверот лице в лице на ефективно растојание.

5.2 Порамнување
Вклучете го напојувањето (24v DC), по две трепкања на показното светло на екранот, ако светлото за напојување (црвено) на емитерот и ресиверот е вклучено, додека светлото за работниот статус (црвено) е исклучено, светлосниот екран е подредени.
Ако светлото за работниот статус (црвено) на емитерот е вклучено, емитерот и (или) ресиверот може да имаат дефект и треба да се поправат назад во фабриката.
Ако светлото за работниот статус (црвено) на ресиверот е вклучено, светлосниот екран може да не е порамнет, полека да го движите или ротирате ресиверот или емитерот и набљудувајте додека не се исклучи светлото за работниот статус на ресиверот (ако не може да се порамни по долго време, значи да се поправа назад во фабриката).
Предупредување: не се дозволени предмети за време на процесот на порамнување.
Светлината на јачината на приемниот зрак (секоја црвена и жолта) на емитерот и приемникот е поврзана со реалното работно растојание, кое клиентите треба да го регулираат врз основа на вистинската употреба.Повеќе детали во дијаграмот 3.2.

5.3 Откривање на светлосен екран
Откривањето треба да се работи во рамките на ефективното растојание и висината на откривање на светлосниот екран.
Користејќи ги објектите чија големина е 200*40мм за откривање на светлосниот екран, откривањето може да се управува насекаде помеѓу емитерот и ресиверот, најчесто на крајот на приемникот, што е полесно за набљудување.
За време на откривањето, детектирајте три пати во константна брзина (>2cm/s) околу објектот.(долгата страна е нормална на зракот, хоризонтален центар, горе-надолу или долу-нагоре)
За време на процесот, светлото за работниот статус (црвено) на ресиверот треба да биде цело време вклучено, изјавата што одговара на излезите за откривање не треба да се менува.
Светлосниот екран работи нормално кога ги исполнува горенаведените барања.

Прилагодување

Ако светлосниот екран не е во најдобра работна состојба (види слика 6.1 и гиаграм6.1), мора да се прилагоди.See слика 6.2.

Упатство за употреба (8)

1,Tтој хоризонтална насока: прилагодете го заштитенотопокритие: 4 олабавете ја наврткатаof фикснаpротиранкапак шасија, рачно ротирање на заштитениот капак;

Прилагодете госветлинаекран: откачете ја десната завртка за прилагодување на нивото и затегнете ја левата странанивоприлагодиментзаврткајте во насока на стрелките на часовникот за да го прилагодитесветлинаекран.Напротив, реверзибилно прилагодувањесветлинаекран.Pобрнете внимание да ја прилагодите количината на левата, десната завртка;

2,Tтој вертикален правец: 4 олабавете ја наврткатаof фиксирана заштитена шасија на капакот, 4 вертикални завртки за прилагодување за прилагодување на инсталацијата на шасијата;

3,To набљудувај го индикаторот на состојбата, досветлинаекран во најдобра работна состојба, затегнете ги навртките за прицврстување на шасијата и сите лабави завртки.

Упатство за употреба (9)

Фабрички сет

Следниве параметри може да се променат преку серискиот интерфејс EIA485, фабричкиот сет е:
1 Кога се активираат излези, континуирано покривање на оптичката оска број N1=5;
2 Кога континуираната оптичка оска N1-1 (минимум 3) се блокирани, време на аларм за дефект: T = 6 (60 секунди))
3 Тип на излез за откривање: NPN нормално отворен;
4 Тип на излез на аларм: NPN нормално отворен;
5 Пристап на скенирање: директно скенирање;

Сериски комуникациски интерфејс

8.1 Сериски комуникациски интерфејс
● сериски интерфејс EIA485, полудуплекс асинхрона комуникација;
● Бауд стапка: 19200;
l Формат на знаци: 1 почетен бит, 8 битови за податоци, 1 стоп бит, без паритет, испраќање и примање податоци од нискиот почеток
8.2 Формат на податоци за испраќање и примање
● Формат на податоци: сите податоци се хексадецимален формат, секој податок за испраќање и примање вклучува: 2 вредност на командниот бајт, 0~повеќе податочни бајти, 1 бајт на код за проверка;
● Вкупно 4 команди за испраќање и примање, како што е прикажано на дијаграмот 8.1

Дијаграм 8.1
Вредност на нарачката
(хексадецимална) дефиниција Формат на податоци (за сериски интерфејс светлосен екран)
прима (хексадецимално) прати (хексадецимално)*
0x35, 0x3A Информации за состојбата на екранот со светлина 0x35, 0x3A, N1, T, B, CC 0x35, 0x3A, N, N1, T, B, CC
0x55, 0x5A пренос на информации за состојбата на светлосниот екран 0x55, 0x5A, CC 0x55, 0x5A, N, N1, T, B, CC
0x65, 0x6A пренос на информации за зракот на светлосниот екран (наизменичен) 0x65, 0x6A, n, CC 0x65, 0x6A, n, D1, D2,…, Dn, CC
0x95, 0x9A пренос на информации за зракот на екранот (континуирано) 0x95, 0x9A, n, CC 0x95, 0x9A, n, D1, D2,…, Dn, CC

N1 Кога има активирани излези, бројот што континуирано го спречува зракот, 0 <N1 <10 и N1 <N;
T Времето во кое континуираниот N1-1 зрак светлина треба да се држи надвор (10*T секунда), алармот излегува кога со текот на времето, 0<T <= 20;
B Излез за откривање (бит 0, приемник), 0 (бит 1), излез за аларм (бит 2, емитер) знак за отворање/затворање, 0 се отвора редовно, 1 редовно се затвора.Знак за тип на скенирање (бит 3), директно скенирање 0, 1 вкрстено скенирање.0x30 ~ 0x3F.
N Вкупниот број на зракот;
n Бројот на делови што се потребни за пренос на информациите за зракот (8 зраци сочинуваат еден дел), 0 < n <= N/8, кога N/8 има остаток, додадете еден дел;
D1,…,Dn информации за секој дел од зракот (за секој греди, спроводливоста е 0, капакот е 1),
CC 1 бајт проверете го кодот, кој е збир од целиот број пред (хексадецимален) и елиминирајте ги високите 8

8.3 Упатство за испраќање и примање податоци
1 Поставките за иницијализација на светлосниот екран се режим на сериска комуникација, подготвен за примање податоци.Секој пат кога прима еден податок, според наредбата за примање податоци, поставете ја содржината на податоци и поставете го режимот на сериска комуникација на испраќање, продолжувајќи ги испратените податоци.Откако ќе се испратат податоците, повторно поставете го режимот за сериска комуникација на примање.
2 Само кога ги примате вистинските податоци, започнува процесот на испраќање податоци.Погрешните добиени податоци вклучуваат: погрешен код за проверка, погрешна вредност на нарачката (не една од 0x35, 0x3A / 0x55, 0x5A / 0x65, 0x6A / 0x95, 0x9A)).
3 Поставките за иницијализација на системот на клиентот се бара да бидат сериски режим на испраќање комуникација, секој пат по испраќањето на податоците, поставете го режимот за сериска комуникација веднаш да се прима, подгответе се за примање на податоците што ги испраќа светлосниот екран.
4 Кога светлосниот екран ќе ги прими податоците испратени од системот на клиентите, испратете податоци по овој циклус на скенирање.Затоа, за системот на клиентот, по испраќањето на податоци секој пат, нормално, треба да се земат предвид 20~30ms чекање за примање податоци.
5 За наредбата за сет информации за состојбата на светлосниот екран (0x35, 0x3A), поради потребата да се напише EEPROM, ќе се потроши повеќе време што се користи за испраќање податоци.За оваа команда, препорачајте му на клиентот да размисли околу 1 секунди што чекаат за примање податоци.
6 Во нормални услови, системот на клиентите би користел команда за пренос на информации од светлосниот екран (0x65, 0x6A/ 0x95, 0x9A) често, но поставките за информации за состојбата на светлосниот екран (0x35, 0x3A) и командата за пренос (0x550x5) се користат само кога се бара.Затоа, ако не е потребно, многу препорачуваме да не се користи во системот на клиентите (особено командата за поставување информации за состојбата на светлосниот екран).
7 Бидејќи режимот на серискиот интерфејс EIA485 е полудуплекс асинхрон, принципот на работа на неговото наизменично испраќање (0x65, 0x6A) и континуирано испраќање (0x95, 0x9A) е во следните зборови:
l Наизменично испраќање:За време на иницијализацијата, поставете го серискиот интерфејс да прима, кога ќе се прими командата од клиентскиот систем, поставете го серискиот интерфејс да пренесува.Потоа испратете податоци врз основа на добиената команда, по испраќањето на податоците, серискиот интерфејс ќе се ресетира за примање.
● Континуирано испраќање: кога добиената вредност на командата е 0x95, 0x9A, започнете континуирано да испраќате информации за светлосниот екран.
● Во услови на континуирано испраќање, ако некој од оптичката оска на светлосниот екран е задржан надвор, испратете сериски податоци под околноста дека секој круг на скенирање е завршен додека серискиот интерфејс е достапен, во меѓувреме, серискиот интерфејс ќе да биде поставен да пренесува.
l Во услови на континуирано испраќање, ако оптичката оска на светлосниот екран не се држи надвор и серискиот интерфејс е достапен (по пренесувањето на овие податоци), серискиот интерфејс ќе биде поставен да прима, чекајќи да прима податоци.
● Предупредување: во услови на континуирано испраќање, системот на клиентите е секогаш на страната на која прима податоци, кога е потребно пренесување, може да продолжи само под околноста дека светлосниот екран не се држи надвор и мора да се заврши за 20~30 ms по се примаат податоци, во спротивно може да предизвикаат проблеми со сериската комуникација кои не можат да се предвидат и може да предизвика оштетување на серискиот интерфејс, кога е полошо.

Инструкции на Light-Screen и како да комуницирате со компјутер

9.1 Преглед
Light-Screen се користи за поставување на комуникација помеѓу светлосниот екран од серијата LHAC и компјутерот, луѓето можат да го постават и детектираат работниот статус на светлосниот екран преку Light-Screen.

9.2 Инсталација
1 Барања за инсталација
● оперативен систем Windows 2000 или XP на кинески или англиски јазик;
● Имајте сериски интерфејс RS232 (9-пински);
2 Чекори за инсталација
● Отворете ги папките: софтвер за комуникациски компјутер\инсталатор;
● Кликнете на датотеката за инсталирање, инсталирајте Light-Screen;
● Ако веќе има Light-Screen, прво инсталирајте ги извршува операциите за бришење, а потоа повторно инсталирајте го софтверот
l За време на инсталацијата, прво треба да го наведете директориумот за инсталација, а потоа кликнете Next за да инсталирате

9.3 Инструкции за работа
1 Кликнете на „старт“, пронајдете „програма(P)\Light-Screen\Light-Screen“, вклучете го Light-Screen во функција;
2 По работа со Light-Screen, прво се појавува интерфејсот прикажан на слика 9.1, левиот интерфејс;кликнете на интерфејсот или почекајте 10 секунди, се појавува сликата од десната страна на сликата 9.1.

Упатство за употреба (1)

3 најавете го корисничкото име: abc, лозинки: 1, потоа кликнете „потврди“, внесете го работниот интерфејс на Light Screen, како што е прикажано на слика 9.2 и слика 9.3.

Упатство за употреба (4)

Слика 9.2 Работен интерфејс за дигитален дисплеј

Упатство за употреба (6)

Слика 9.3 Работен интерфејс со графички приказ

4 Работниот интерфејс на екранот се користи за прикажување на работните информации и информациите за статусот на светлосниот екран, повеќе детали со следните зборови:
● Работна состојба на системот: тековното поле за состојби покажува дали сериската комуникација е нормална или не; кликнете на копчето за самопроверка на системот, продолжете со сериски тест;
● Читање на светлиот екран: кликнете на копчето за рачно читање, прочитајте ги информациите за статусот на светлосниот екран еднаш;
● Поставки за пренос на зрак: секциите за пренос на зрак го поставуваат бројот на делот на зракот што предава, кога е вклучено копчето за читање на зракот, информациите за постојано испраќање на зракот;
● Информации за статусот на светлосниот екран: прикаже го вкупниот број на зрак на светлосниот екран, бројот на непрекинато блокирано зрак, времето на аларм за блок, (времето на аларм за дефект помало од континуираниот N1-1 зрак што е блокиран), ознаки како што се откривање излези, излези на јачината на зракот (неискористени), излези за аларм за дефекти, знак за редовно отворање/затворање и тип на скенирање (директно скенирање/вкрстено скенирање) итн.
● Дигитален дисплеј (слика 9.2): индикаторско светло (наредете по дел, долната оптичка оска е прва) ја означува изјавата на секој зрак, светлото вклучено кога е блокирано, светлото исклучено кога не е блокирано.
● Графички приказ (слика 9.3): прикажување на обликот на предметите што минуваат низ светлосниот екран во одреден временски период.
● Конзола за графички приказ: изберете ја бојата на графиката (изборот на преден план - бојата на позадината на графиката (изборот на позадината-), временската ширина на прозорецот за прикажување (време на X оската-X), итн. кога графиката екранот (копчето е вклучено, започнете со собирање податоци и прикажување.
5.
l Поставени параметри на светлосниот екран: поставете го бројот на зракот што се задржува постојано, блокирајте го времето на аларм, излезниот режим на секоја ознака, итн. затворено кога е избрано (има√ внатре во кутијата), типот на скенирање е вкрстено скенирање кога е избрано.;
l Прикажување на параметрите на светлосниот екран: прикажување на ознаките на светлосниот екран, како што се вкупниот број на зрак, бројот на зракот што е постојано блокиран, времето на аларм за блок, излезите за откривање, излезите на јачината на зракот (неискористени), излезите на алармот за дефекти редовно знак за отворање/затворање и тип на скенирање (вкрстено скенирање/директно скенирање) итн.
l По поставувањето на параметрите на светлосниот екран, кликнете на копчето за потврда, прикажете го полето за ресетирање на параметрите на светлосниот екран, кликнете на копчето за потврда на полето, за да ги поставите параметрите на светлосната завеса, кликнете на копчето за откажување, ако не сакате да го поставите параметри.
l Кликнете на копчето за откажување на интерфејсот за поставување параметри за да излезете од овој интерфејс.

Упатство за употреба (2)

Комуникација помеѓу светлосниот екран и компјутерот

10.1 Врската помеѓу светлосниот екран и компјутерот
Користете го конверторот EIA485RS232 за поврзување, поврзете го 9-јадрениот приклучок на конверторот со 9-пинскиот сериски интерфејс на компјутерот, другиот крај на конверторот се поврзува со сериската интерфејс линија EIA485 (2 линии) на светлосниот екран (прикажано на слика 4.2 ).Поврзете го TX+ со SYNA (зелена линија) на ресиверот на светлосниот екран, поврзете го TX- со SYNB (сивата линија) на приемникот на светлосната завеса.

10.2 Комуникација помеѓу светлосниот екран и компјутерот
1 Поврзување: поврзете ги емитерот и ресиверот како што е прикажано на слика 5.2 и проверете дали е правилно поврзувањето (исклучете го додека ги поврзувате каблите), поставете ги емитерот и ресиверот лице в лице и израмнете ги.
2 Вклучување на светлосниот екран:вклучете го напојувањето (24V DC), чекајќи светлосниот екран во нормална работна состојба (повеќе детали во делот 6, инструкција за откривање)
3 Комуникација со компјутер: ракувајте со програмата Light-Screen, според дел 9, упатства на Light Screen и како да комуницирате со компјутер.

10.3 Откривање статус и поставување параметри на светлосниот екран
1 Откријте го работниот статус на светлосниот екран преку интерфејсот на дигитален приказ: со користење на објектот чија големина е 200*40mm што се движи по секоја оптичка оска, индикаторското светло на интерфејсот на дигиталниот екран е соодветно вклучено или исклучено (зракот за читање(读取光束)копчето треба да се осветли за време на операцијата)
2 Кога користите интерфејс за поставување параметри за да ги поставите параметрите на светлосниот екран, треба да обрнете внимание на делот 9, упатствата на Light Screen и како да комуницирате со компјутер


  • Претходно:
  • Следно:

  • Поврзани производи